AVAZ
Accordeon Vereniging Arnhem Zuid
 
Repetitielocatie
De repetities van AVAZ vinden plaats in de bovenzaal van het gymnastieklokaal aan de Fluitekruidstraat (tegenover nr 12) in Arnhem.

Voorzitter
Pim M.W. Janssens
tel: 06 5472 7804
E-mail: pmw.janssens@kpnmail.nl

Penningmeester
vacant

E-mail:


Secretariaat
Susanne Diependaal-Koeman
Vleugelstraat 15
6922 JM Duiven
tel: 06 2529 2262
E-mail: info@avaz.nl


Dirigent
John Holvast
tel: 0481 - 374364 of 06 1386 3150
E-mail: j.holvast@planet.nl

Webmaster
Pim MW Janssens
E-mail:  pmw.janssens@kpnmail.nl

Verenigingsblad/Nieuwsbrief "BALG"
De Balg verschijnt drie maal per jaar.
In het blad staan wetenswaardig nieuws, beschouwingen over evenementen, onderhoudende en informatieve stukken over allerhande muziek, informatie over repetities en uitvoeringen en andere.
Indien u graag een Balg zou willen lezen, kunt u een exemplaar opvragen bij het Secretariaat.
Copy voor de Balg is altijd welkom. Copy kan per e-mail worden gestuurd aan balg@avaz.nl.

Aanmelding als lid van AVAZ
Indien u belangstelling voor AVAZ en eventueel lid wil worden kunt u contact opnemen met het Secretariaat.
Het lidmaatschap van de vereniging bedraagt 14,50 euro per maand.

Donateur worden
U kunt uw belangstelling voor AVAZ te tonen door donateur te worden. AVAZ is daar heel blij mee! Donateurs worden gevraagd minimaal 15 euro per jaar te doneren. Als donateur ontvangt u kosteloos het verenigingsblad "Balg".
Informatie over donateurschap is te verkrijgen bij het Secretariaat of de Penningmeester.

Landelijke en stedelijke contacten:

AVAZ is ingeschreven bij de Arnhemse Kamer van koophandel onder nr. 40119916
AVAZ is aangesloten bij de Arnhemsche Federatie van Muziekgezelschappen.