AVAZ

 Accordeon Vereniging Arnhem Zuid

 

 

 
Repetitielocatie
De orkestrepetities van AVAZ vinden plaats op woensdag- en vrijdagavond in de Kruiskerk, Lisdoddelaan 30, Arnhem.


Voorzitter
Pim MW Janssens
tel: 06 5472 7804
E-mail:  pmw.janssens@kpnmail.nl 

Penningmeester 
Carla Beumer 
E-mail: cbeumer4@kpnplanet.nl 
 
Secretariaat  
Susanne Diependaal-Koeman, Vleugelstraat 15, 6922 JM Duiven
tel: 06 2529 2262
E-mail:  info@avaz.nl 


dirigent  
John Holvast
tel: 0481 - 374364 of 06 1386 3150
E-mail:  holvastjohn0@gmail.com


Contactorgaan DE BALG

Drie maal per jaar ontvangt iedereen "De Balg". In dit verenigingsblad staat wetenswaardig nieuws, evaluatie van optredens en evenementen, informatie over repetities en geplande uitvoeringen.

Belangstellenden kunnen een exemplaar opvragen bij de secretaris.

Kopie voor De Balg kan per E-mail worden aangeleverd via   balg@avaz.nl   .

 

Meld je aan als lid van AVAZ
Als je interesse hebt om lid te worden van AVAZ, of gewoon eerst eens wil komen kijken, neem dan contact op met de secretaris van de voorzitter (zie boven). Kennismaken is geheel vrijblijvend. Je kunt eerst eens komen luisteren wat voor muziek er wordt gespeeld, gewoon door naar een repetitie te komen of een concert. En je kunt ook een en andere onderzoeken op de website. Zo kan je misschien ook een idee krijgen van de muziek waarvan jij denkt dat je wel zou kunnen (leren) spelen. AVAZ heeft drie orkesten van een bepaald niveau, dus het moet gek zijn als daar niet iets voor jou bij zit! 

En misschien wil je ook wel eens zien wat voor mensen het zijn die daar spelen. Kom gerust!

Het lidmaatschap van de vereniging bedraagt thans (2023) 17 euro per maand.Donateur worden
Het is ook mogelijk interesse voor AVAZ te tonen door donateur te worden. Gevraagd wordt om dan een jaarlijkse bijdrage te geven van, als het even kan, minimaal 15 euro.
De opgenomen informatie is te verkrijgen door de secretaris van Penningmeester. En ook de aanmelding als donateur is daar natuurlijk .

Landelijke en stedelijke verbindingen:

AVAZ is aangesloten bij de Arnhemse Muziek-Federatie en de landelijke vereniging voor accordeonmuziek NOVAM
 

Inschrijving bij de Arnhemse Kamer van koophandel nr. 40119916